BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Giá Hình ảnh
Chả mực Vip 450.000/kg chamuc
Chả mực hút chân không 380.000/kg hutchankhong
Chả mực giã tay 370.000/kg anh3
Chả mực xay 350.000/kg chamuc
Chả cá thu 320.000/kg 2
Chả cá nhạc 160.000/kg canhac
Mực sơ chế
250.000/kg muckho_1
Mực sống
280.000/kg sp_mucong

Chả mực Tiến Chuyên là cơ sở sản xuất chả mực ngon nhất và uy tín nhất tại Hạ Long